menu
close
Úvodní strana
Daňové přiznání
Cena
Otázky
Dokumenty
Kontakt
sipka
1. Příjmy z práce
2. Slevy na daních
3. Osobní údaje

Úlevy / slevy na daních

Moje daně jsou

-
Finanční úřad mi dá

0
Na daňový bonus na děti máte nárok až při výdělku vyšším než 80 100.- Kč za rok.
help
close
 • Pokud splácíte hypotéku nebo úvěr, můžete si od základu daně odečíst zaplacené úroky max. 300 000Kč.
 • Hypotéka nebo úvěr musí být použity pro vaše trvalé bydlení, nikoli objekt, který např. pronajímáte nebo ho využíváte rekreačně.

  1. description
   Doklad od banky přiložte ke svému daňovému přiznání jako přílohu.
Platili jste v roce 2019 hypotéku nebo jiný úvěr na bydlení?
Ano
Ne
Jaký je součet úroků za všechny hypotéky? Doplňte částku, kterou máte od banky.
Kolik měsíců v roce jste hypotéku platili? (tu nejdelší)
Kolik máte hypoték?
help
close
 • Pokud platíte penzijní pojištění, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, můžete si od základu daně odečíst zaplacené příspěvky max. 24 000 Kč.
 • Částka se snižuje o státní příspěvek, aby stát nepřispíval dvakrát na tutéž věc.

  1. description
   Doklad od penzijní instituce přiložte k daňovému přiznání jako přílohu.
Platili jste v roce 2019 penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření?
Ano
Ne
Doplňte částku, kterou máte od penzijní instituce.
Kolik máte uzavřených pojištění/spoření?
help
close
 • Pokud platíte životní pojištění, a splňujete následující podmínky, můžete si od základu daně odečíst zaplacené příspěvky max. 24 000 Kč.
 • Minimální doba životního pojištění je 60 měsíců (5 let).
 • Smlouva je uzavřena dříve, než vám 60 let.
 • Smlouva neumožňuje průběžný výběr financí.

  1. description
   Doklad od pojišťovny přiložte ke svému daňovému přiznání jako přílohu.
Platíte životní pojištění?
Ano
Ne
Doplňte částku, kterou máte od instituce.
Kolik máte uzavřených životních pojistek?
help
close
 • Jeden z rodičů si může z daňového základu odečíst max. 13 350 Kč za každé dítě ve školce. Reálná výše slevy se pak odvíjí od skutečně zaplaceného poplatku.
 • Zaplacené školkovné se dokládá potvrzením ze školky. K tomu je nutné doložit potvrzení o tom, že školka splňuje definici předškolního zařízení podle zákona.

  1. description
   Obě tato potvrzení přiložte k daňovému přiznání jako přílohu.
Platíte školku (školkovné)?
Ano
Ne
Kolik jste platili v roce 2019 za školku (školkovné)?
Pro kolik dětí uplatňujete školkovné?
help
close
 • Pokud jste darovali peníze v celkové výši více než 1000 Kč, můžete si z daňového základu odečíst max. 20 000 Kč nebo 15% z daňového základu. (Obdarovaný musí spadat do výčtu osob uvedených v zákoně: jde převážně o obce, města, kraje, pořadatele veřejných sbírek, školy, útulky nebo zdravotnické organizace).

  1. description
   Potvrzení ve kterém je uveden účel daru a jeho výše přiložte k daňovému přiznání jako přílohu!
Darovali jste v roce 2019 peníze?
Ano
Ne
Součet všech darů
Kolik máte darovacích smluv za rok 2019?
help
close
 • Slevu na manžela/manželku/registrovaného partnera/registrovanou partnerku, (dále jen partnera), si můžete si od základu daně odečíst v případě, že jeden z páru vydělal max. 68 000 Kč za rok.
 • Sleva je max. 24 840 Kč (pokud má partner průkaz ZTP/P, je sleva dvojnásobná, tedy 49 680 Kč).
 • Druhou podmínkou pro uplatnění slevy je, že oba manželé musí bydlet ve společné domácnosti.
 • Do výdělku se počítají veškeré příjmy ze zaměstnání, podnikání, nájmů, příležitostné příjmy, mateřská, nemocenské dávky, invalidní i starobní důchod a podpora v nezaměstnanosti.
 • Nepočítají se alimenty, rodičovský příspěvek, porodné a další dávky od státu. Oba partneři musí mít tutéž trvalou adresu.
 • PŘ: Pokud jste byli partneři od 5.1. Nepočítáte ještě měsíc Leden do součtu měsíců.

  1. description
   Doložte čestné prohlášení druhého z partnerů, ve kterém písemně potvrdí, že jeho příjmy nepřevyšují limit 68 000 Kč, přiložte k daňovému přiznání. Toto prohlášení dostanete od nás.
Byl jste v roce 2019 ženatý/vdaná/registrovaný/registrovaná a příjmy Vaší drahé polovičky byly do 68 000 Kč za rok?
Ano
Ne
Vyplňte partnerovy osobní údaje
help
close
 • Studenti do 26 let, navštěvující (státem uznávanou) střední nebo vysokou školu, mohou uplatnit slevu 335 Kč za měsíc.
 • U prezenčního doktorandského studia platí sleva do 28 let.
 • Vždy jde o celý měsíc: pokud jste přestali nebo začali býti studentem 2.1. celý leden se už počítá jako sleva na studenta 335Kč

  1. description
   Potvrzení o studiu, kde je platný status studenta přikládáte k daňovému přiznání jako přílohu.
Byl/a jste v roce 2019 studentem?
Ano
Ne
Kolik měsíců jste studoval/a v roce 2019?
help
close
 • Pokud jste platili příspěvky odborům, můžete si z daňového základu odečíst max. 3000Kč a 1,5% ze zaměstnání (lze pouze z HPP).

  1. description
   Potvrzení z odborové organizace o zaplacení příspěvku přiložte k daňovému přiznání jako přílohu.
Platíte příspěvky odborům?
Ano
Ne
Kolik jste přispěl/a odporům za rok 2019?
help
close
 • Pokud jste byli darovat krev/plazmu, můžete si z daňového základu odečíst max. 3 000 Kč za jeden bezplatný odběr. (Odběr musí být bez nároku na finanční odměnu.)
 • Počet odběrů je neomezený, maximálně si však můžete odečíst 15% z daňového základu. (Pouze doplňte počet odběrů do kolonky).

  1. description
   Potvrzení o každém bezplatném odběru (z odběru krve nebo transplantačního centra), přiložte k daňovému přiznání jako přílohu!
Byl/a jste v roce 2019 darovat krev nebo plazmu?
Ano
Ne
Kolikrát jste byl/a darovat krev či plazmu v roce 2019?
help
close
 • Pokud jste platili za zkoušky ověřující vaše vzdělání (mimo rekvalifikační a jazykové kurzy), které jsou zveřejněny zde (v Národní soustavě kvalifikací), můžete si z daňového základu odečíst max. 10 000 Kč.
 • Od základu daně si můžete odečíst zaplacené poplatky za zkoušky, které zvyšují Vaši profesní kvalifikaci. Za tyto zkoušky nelze považovat rekvalifikační kurzy ani jazykové kurzy, ale pouze zkoušky zveřejňované v Národní soustavě kvalifikací (zde si můžete svou zkoušku ověřit).
 • Pro zaměstnance: poplatek za zkoušku nesmí být zároveň proplacen Vaším zaměstnavatelem.
 • Pro OSVČ: poplatek za zkoušku nesmí být zahrnut mezi Vaše výdaje.
 • Pokud máte zdravotní postižení, lze odečíst max. 13 000 Kč.
 • Pokud máte těžším zdravotním postižení, lze odečíst max. 15 000 Kč.

  1. description
   Potvrzení o zaplacení poplatku přiložte k daňovému přiznání jako přílohu!
Platil/a jste za zkoušky ověřující výsledky vašeho dalšího vzdělávání v roce 2019?
Ano
Ne
Součet všech výdajů za zkoušky
Jaký je počet navštívených zkoušek?
help
close
 • Pokud pobíráte invalidní důchod, můžete si z daňového základu odečíst:
  • částečný invalida 21O Kč/měsíc (2520 Kč/rok)
  • plný invalida 420 Kč/měsíc (5040 Kč/rok)
  1. description
   Potvrzení (rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu), přiložte k daňovému přiznání jako přílohu.
Byl jste v roce 2019 částečný nebo úplný invalida?
Ano
Ne
Kolik z roku jste byl/a částečný invalida?
Kolik z roku jste byl/a úplný invalida?
help
close
 • Pokud jste držitelem karty ZTP, můžete si z daňového základu odečíst 1345 Kč/měsíc (16140 Kč/rok).
  1. description
   Kopii ZTP karty přiložte k daňovému přiznání jako přílohu.
Byl jste v roce 2019 držitelem karty ZTP?
Ano
Ne
Kolik měsíců?